Sjukhusen

Alla tjänster på Sri Sathya Sai Sanjeevani sjukhus erbjuds helt kostnadsfritt för patienter och mat och logi för familjen tillhandahålls gratis

NAYA RAIPUR

Det första av de tre sjukjus invigdes November 2012 och har hitills utfört över 6000 hjärtoperationer och kateter interventioner.

Sjukhuset även har fyra specialiserad mottagningar för arrytmier, pulmonell hypertension, kardiomyopatier samt foster ultraljud.

PALWAL, HARYANA


Det andra sjukhuset invigdes November 2016 och har utfört över 3000 hjärtoperationer och kateter interventioner.

Sjukhusen erbjuder hög-specialiserad vård med resultat som liknar statistik på de bästa sjukhus i världen.

Mellan de tre sjukhjus utförs cirka 200 hjärtoperationer samt 100 kateter interventioner varje månad vilket har gynnat cirka 8% av de registrerade barnen i Indien med medfödda hjärtfel.

Sri Sathya Sai Sanjeevani sjukhus syftar till att ta itu med byrden av medfödda hjärtfel genom ett omfattande tillvägagångssätt.

Sjukvård
Liv som berörts av organisationen hittills
NOVEMBER 2012-DATUM
Konsultationer
106,787
Kateter interventioner
2,909
Hjärtoperationer
9,074
Screening program
86,971

Förebyggande
Mödrar

Omfattande medicinsk screening

Antenatal tjänster

Järn, Folsyra, Calcium tabletter och proteintillskott

Information och utbildning till gravida mödrar om hälsa och hygien

Gynekolog/Obstetriker-tjänster

Stödgrupper för mödrar

Barn

Omfattande medicinsk screening

Remiss till Sai Sanjeevani eller annan specialiserad institution för behandling

Hälso- och hygien workshops

Distribution av läkemedel och kost-tillskott


Utbildning

För att möta underskottet av utbildad sjukvårdspersonal driver sjukhusen följande program

Academic Nursing Programme (Atal Nagar)

Fellowships for Medical Professionals (Atal Nagar & Palwal)

Training in Pediatric Cardiac Skills (Kharghar, Navi Mumbai)

Pediatric Cardiac Perfusion Clerkship Program

Forskning

Invigd den 7 juni 2018 av Sri Manohar Lal Khattar, Haryana: s huvudminister, syftar centrumet till att upptäcka de möjliga orsakerna till medfödda hjärtfel genom avancerad genomisk forskning och strävar efter att vara den största biobanken i landet för kongenitala hjärtfel.

Centret kommer också att samarbeta med nationella och internationella institutioner av anseende för att driva projekt inom ramen av genes och terapi av medfödda hjärtfel.

Sri Sathya Sai Health and Education Trust

Sri Sathya Sai Health and Education Trust grundades i maj 1970 och är en offentlig välgörenhetsorganisation enligt avsnitt 12 A i inkomstskattelagen 1961. Den har inrättat och drivit hälsovårdsinstitutioner där tjänster till alla oavsett färg, klass, religion, nationalitet eller ekonomisk status, tillhandahålls helt kostnadsfritt. Institutionerna är ackrediterad av både central- och statsregeringen som nationella institutioner för offentlig service

Genom Sri Sathya Sai General Hospital inledde den sina tjänster i Whitefield på landsbygden i Karnataka, och behandlade över 2 miljoner patienter polikliniskt samt genomförde över 20 000 operationer i alla allmänna specialiteter till personer från över 1000 byar.

I 2012 gav organisationen sig själv uppgiften att ta itu med den tunga bördan av medfödda hjärtsjukdomar i Indien och har inrättat tre Sri Sathya Sai Sanjeevani-sjukhus som är dedikerade centra för pediatrisk hjärtvård

Så hur fungerar det?

Cirka 10% av kostnader finansieras från statliga resurser medan resten finansieras av donationer från privatpersoner och företag i Indien och utomlands.

Den genomsnittliga kostnaden för hela behandlingen av ett barn med alla kostnader som omfattas av behandling och läkemedel till logi och mat är cirka 13 000 SEK

Vad håller kostnaden låg?

Volontärarbete

Outsourcing av blodbank, radiodiagnostik och icke-rutin laboratorietester

Mångsidigt personal

Hög kirurgisk volym (3-5 operationer / dag / sjukhus)

Hur spenderas dina pengar?

Vi har för närvarande inga administrationskostnader eftersom alla medlemmar arbetar frivilligt och därför, förutom bankens kostnader för transaktioner, går din donation direkt till sjukhusen!

För att veta mer om sjukhusen besök Sri Sathya Sai Sanjeevani Hospitals