106,787

KONSULTATIONER

11,983

OPERATIONER OCH INTERVENTIONER

17,802

GRAVIDA MÖDRAR SCREENADE

86,971

BARN SCREENADE

35,620

BARN SOM VÄNTAR FÖR BEHANDLING


Om Oss

Gift of Life är en ideell förening, lokaliserad i Göteborg som grundades i januari 2019.

Vårt mål är att hjälpa barn med medfödda hjärtfel att få livräddande behandling.

Vår grundtanke är att alla barn har rätt till en hälsosam och lycklig barndom oavsett var de är födda, vilken hudfärg de har, vilken religion de tillhör eller familjernas resurser.

Vi stöder för närvarande sjukhus i Indien som tillhandahåller gratis behandlingar för barn med medfödda hjärtfel.

Vår filosofi bygger på läran om att "Älska alla, Tjäna alla" och vi baserar det på att alla människor är jämlika oavsett ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk status eller religion

Varför Indien?
Indien står för mer än 50% av världens befolkning av barn och vuxna med medfödda hjärtfel

Varje år, föds 200 000 barn i Indien med medfödda hjärtfel

De problem som Indien står inför är:
Otillräcklig vård

Det finns ett enormt gap mellan behovet och tillgängliga resurser i Indien på grund av

Brist på kvalificerad sjukvårdspersonal inom alla områden av pediatrisk hjärtsjukvård (barnkirurger, barnkardiologer, intensivläkare och specialiserade sjuksköterskor)

Brist på faciliteter som kan erbjuda specialvård

Otillgänglig vård
Mer än 50% av Indiens befolkning bor i tätorter med knapp tillgång till sjukvård
Oförmåga att bekosta vård
Mer än 60% av hushållen har en lön på mindre än 130 euro / månad.

Hjärtkirurgi i Indien kostar mellan 2000-6000 euro vilket ger en oförmåga för större delen av befolkningen att vid behov kunna bekosta detta.

Resultatet är att bara 10% av barnen blir behandlade och den förödande konsekvensen är att över 250 barn dör varje dag i Indien på grund av obehandlade hjärtfel.

Det finns för närvarande 25 miljoner barn och vuxna som bor i Indien med ett medfött hjärtfel. Detta är mer än dubbelt så många som hela Sveriges befolkning.

Finns det hopp? Ja!

2012 byggdes ett barnsjukhus i Naya Raipur, i Chattisgrah som är ett landsbygdsområde mitt i Indien avsett för vård av barn som ger kostnadsfri vård till barn med medfödda hjärtfel.

Sjukhuset har ett screeningprogram för att upptäcka barn med hjärtfel i lantliga områden i Indien, samt ett program för att stötta gravida mödrar med gratis sjukvård och kosttillskott.

2016 invigdes ett andra sjukhus av samma typ i Palwal,Deli och i november 2018 invigdes ett tredje sjukhus i Navi, Mumbai.

Vårt mål är att stötta dessa sjukhus genom att öka kännedomen om dem samt att stötta dem genom våra volontär och sponsor program.

Sätt att hjälpa
Rädda ett liv!